Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arad

Model cerere concurs

Email Imprimare PDF

MODEL

Cerere de participare la concursurile

de încadrare din sursă externă a posturilor vacante


Domnule comandant,

Subsemnatul (a) _________________________________________ fiul (fiica) lui ________________________ şi al (a) _________________________ născut (ă) la data de _______________ în localitatea _________________ judeţul / sectorul ________________ cetăţenia __________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________________ judeţul / sectorul ________________, str. ____________________, nr. ____, bl. ____, et. ___, ap. ___, absolvent (ă) / elev (ă) în ultimul an al (a) ________________________________, curs de _________, sesiunea ___________, specializarea _______________, de profesie ______________, salariat (ă) la _____________________________________, starea civilă _____________, cu serviciul militar _______________ la arma ________________, trecut în rezervă cu gradul ______________________.

Rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de ____________________ în vederea ocupării funcţiei de _____________________________ din cadrul ___________________________.

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.

Semnătura ______________

Data ______________

 

Ultima actualizare în Marţi, 02 Februarie 2010 21:25  

Translator

Situaţii de urgenţă

Apelaţi Dispeceratul Jandarmeriei Arad

0257.514900
0749.069376

Calendar

Powered by Calendar Labs