Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arad

Jandarmeria în slujba comunității

Localizare

 

Jandarmeria română:

  • este instituţia specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, la prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum şi la protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism;
  • contribuie la garantarea suveranităţii,independenţei, autorităţii, unităţii şi securităţii statului, democraţiei constituţionale pe întregul teritoriu naţional atât în timp de pace, cât şi în situaţii de criză;
  • îşi desfăşoară activitatea în interesul cetăţenilor, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii;
  • cooperează, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, cu celelalte componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoane fizice;
  • este membru în cadrul Forţei de Jandarmerie Europene şi participă, în condiţiile legii, la acţiunile organizate în cadrul Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar sau la cele organizate de către organismele similare ale altor state şi îndeplineşte misiuni de menţinere a păcii, potrivit angajamentelor internaţionale asumate de România.

 

 

Cadrul legal de reglementare a activităţii

  • Legea nr. 550/2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române stabileşte statutul, atribuţiile şi competenţele instituţiei, organizarea şi conducerea, drepturile şi obligaţiile personalului Jandarmeriei Române.
  • Potrivit „Strategiei de realizare a ordinii şi siguranţei publice” (H.G. nr. 196/2005), Jandarmeria Română, este componentă a forţelor principale ale sistemului de ordine publică, fiind abilitată prin lege să exercite dreptul de poliţie al statului,reprezentând componenta de bază a structurilor destinate să gestioneze problematica din domeniul ordinii publice în timp de pace sau pe timpul stării de urgenţă.
  • Codul de procedură penală stabileşte dreptul jandarmilor de a constata fapte de natură penală pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (art. 214), încadrând totodată Jandarmeria Română în categoria instituţiilor cu responsabilităţi în cadrul procesului penal, prin stabilirea în sarcina acestei instituţii unor obligaţii specifice: asigurarea respectării măsurilor preventive şi a obligaţiilor stabilite de instanţă pe timpul amânării executării pedepselor, precum şi executarea mandatelor de aducere.
  • Ordonanţa nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, încadrează personalul Jandarmeriei Române în categoria agenţilor constatatori cu atribuţii generale în materia apărarea ordinii publice.

 

Translator

Situaţii de urgenţă

Apelaţi Dispeceratul Jandarmeriei Arad

0257.514900
0749.069376

Calendar

Powered by Calendar Labs